0

Release Notes Hero

Release Notes Hero

Komende Release:

Administratie functie:
Het is mogelijk om een administratie functie in te richten binnen Hero. Deze kan namens uitvoerenden uren toevoegen/verwijderen en bewerken. Vraag uw adviseur naar de mogelijkheden en inrichting van deze optie.

Afronden van een taak:
Het afronden van een taak functioneerde niet altijd. Deze functionaliteit is hersteld.

Blokkades tonen:
Er ontstond een verschil in de weergave van blokkades tussen de telefoon en tablet versie van Hero. Dit probleem is opgelost zodat in beide weergaven de correcte blokkade inhoud wordt getoond.

Datum selectie in formulieren:
Het selecteren van een datum binnen een formulier functioneert niet. Deze functionaliteit is hersteld.

Dropdown velden:
Diverse dropdown velden binnen Hero werden automatisch ingeklapt. Dit is ongewenst gedrag en is hersteld.

Extra opties weergave blokken:
Er kunnen meerdere velden worden getoond in de weergave van de blokken. Neem contact op met uw adviseur voor ondersteuning en inrichting van deze blokken.

Formulier terug knop:
Na het openen van een formulier is er een terug knop. Deze terug knop sloeg ook het formulier op, ook al was deze niet ingevoerd. Dat is ongewenst gedrag en de functionaliteit is hersteld.

Inloggegevens onthouden:
Inloggegevens kunnen nu onthouden worden. Dit voorkomt het veelvoudig moeten invoeren van alle gegevens.

Invoeren eenheid bij voortgang:
De eenheid kan niet ingevoerd worden in het voortgang scherm. Deze functionaliteit is hersteld.

Foto’s toevoegen:
Het toevoegen van foto’s in een formulier functioneerde niet. Dit probleem is opgelost.

Openen formulieren:
Niet alle formulieren konden geopend worden wanneer een formulier een subformulier bevat. Deze functionaliteit is hersteld.

Opslaan voortgang:
De opslaan knop na het invoeren van een voortgang functioneerde niet altijd. Dit probleem is opgelost.

Phil implementatie:
Een grote aanpassing in deze versie is de implementatie van Phil formulieren binnen Hero. Vraag uw adviseur naar de mogelijkheden.

Standaard taakselectie:
In de telefoon versie van Hero werd er standaard een taak geselecteerd in de diverse blokken. Op de tablet gebeurde dit niet. Deze functionaliteit is gelijk getrokken.

Toevoegen opmerking bij reistijd:
Het toevoegen van een opmerking bij reistijd functioneert niet. Deze functionaliteit is hersteld.

Uitklappen blok registraties:
Na het uitklappen van het blok registraties worden nu ook alle registraties getoond. Voorheen kon in de weergave diverse registraties niet tonen en moest er veel gescrollt worden om deze weer te geven.

Vertalingen:
Er zijn diverse vertalingen aangepast waarbij er onderscheid is tussen de Engelse en Nederlandse vertaling.

Verplichte velden in formulieren:
Verplichte velden binnen formulieren worden nu ook rood gemarkeerd. 

Verplichte velden verwijderen:
Verplichte velden binnen formulieren tonen een markering. Na het verwijderen van een ingevoerde waarde zal de markering weer getoond moeten worden. Dit was niet altijd de situatie. Deze functionaliteit is hersteld.

Uitlijning landscape en portrait stand:
De uitlijning van Hero was incorrect bij wisseling tussen landscape en portrait stand. Dit probleem is opgelost.

Uren dialoog niet scrollbaar:
Bij het invoeren van uren voor collega’s was het uren dialoog niet scrollbaar. Hierdoor ontbrak een deel van het uren scherm. Dit probleem is opgelost.

Uren interval is instelbaar:
De uren interval is instelbaar te maken. Dit kan binnen Coral -> Instellingen -> Hero en vervolgens de optie [hour -> interval]. Deze optie zorgt ervoor dat uren afgerond kunnen worden op bijvoorbeeld kwartieren.

Uren registreren collega:
Het registreren van uren op een taak waar meerdere collega’s aan werken functioneert niet. Niet alle collega’s konden uren boeken op dezelfde taak. Deze functionaliteit is hersteld.

Urenregistratie totaaltijd:
De totaaltijd van de urenregistratie op de telefoon versie kon incorrect zijn. Deze fout is hersteld.

Uren verwijderen:
In de blokken Actueel, Indirect en Overig konden de uren niet verwijderd worden. Deze functionaliteit is toegevoegd.

Uren verwijderen grijs vlak:
Bij het verwijderen van uren kon er een grijs vlak ontstaan binnen Hero. Dit probleem is opgelost.

Uren verwijderen totaaltijd:
Er kan ingesteld worden dat er een maximaal aantal uren per dag geboekt kan worden. Wanneer er uren werden verwijderd en opnieuw werden toegevoegd werd er geen rekening gehouden met de maximale urenregistratie. Deze functionaliteit is hersteld.