0

Release Notes Coral

Release Notes Coral

23 mei 2019:

Update framework:
Het framework waarin Coral is ontwikkeld is geupdate naar een nieuwere versie.

Verbeterde authenticatie:
Er is een verbeterde authenticatie doorgevoerd welke van toepassing is na het inloggen. Dit vergroot de veiligheid van uw omgeving.

Opslaan instellingen:
Gewijzigde instellingen werden niet altijd opgeslagen. Dit probleem is opgelost.

Strengere controle invoer werktijden:
Er wordt strenger gecontroleerd op de invoer van  werktijden

16 november 2018:

Openen PDF registratie overzicht:
Bij het openen van het registratie overzicht (PDF)  in het tabblad ‘taken’ kon er een foutmelding ontstaan. Deze foutmelding is opgelost. 

15 juni 2018:

Teamfunctionaliteit:
Marlin bevat een eerste versie van de teamfunctionaliteit. Het beheer van teams wordt gedaan in de applicatie Coral. In deze release van Coral is functionaliteit toegevoegd voor het aanmaken, wijzigen en verwijderen van teams.

Rico teamleider rol:
In Coral is een optie toegevoegd om voor een uitvoerende aan te geven of deze een (Rico) teamleider is. Met de teamleider rol kunnen uren worden geboekt voor meerdere medewerkers.

20 april 2018:

Stamgegevens -> Artikelbeheer: Extern nummer magazijn:
In de stamgegevens van een magazijn kan het  extern nummer niet meer worden gewijzigd. Dit is van toepassing voor een magazijn die reeds in gebruik is.  Het extern nummer is een sleutelveld welke niet gewijzigd mag worden.

Stamgegevens -> Artikelbeheer: Sorteren op artikelklasse:
Er kan nu ook gesorteerd worden op artikelklasse in de stamgegevens van een artikel.

Stamgegevens -> Uitvoerenden: Magazijn verwijderen:
In de stamgegevens van een uitvoerenden kan het gekoppelde magazijn verwijderd worden.

Configuratie -> Clusters: Toevoegen gebruikers aan Clusters:
Het toevoegen van gebruikers aan een cluster(s) is verbeterd.  Nu worden alleen de gebruikers opgehaald die ook toegevoegd kunnen worden aan de clusters. Dit levert een snelheidswinst op tijdens het toevoegen van een gebruiker aan een cluster.

Licentiebeheer -> Rapport: Rapport parameters:
De parameters van een rapport kunnen geïmporteerd en geëxporteerd worden.

12 januari 2018:

Uitvoerenden tussen Gebruikers: 
Wanneer in Coral een groepering of sortering is uitgevoerd kon het voorkomen dat uitvoerenden zichtbaar zijn in het tabblad gebruikers. Dit probleem is opgelost.

Coral Afscherming:
Bij het afschermen van Coral tabbladen zullen alle tabbladen zichtbaar zijn zonder tussen handeling.

Artikelen toekennen aan bedrijven:
In de applicatie Coral Control zijn 2 velden toegevoegd binnen de artikel stamgegevens. Aan elk artikel kan een bedrijf worden gekoppeld. Alleen dit bedrijf zal dit artikel kunnen zien.

Daarnaast is er een extra knop toegevoegd ‘Voor alle bedrijven’. Met deze knop kan geconfigureerd worden of het betreffend artikel voor alle bedrijven zichtbaar wordt of juist niet.Afbeelding: Coral Control -> Stamgegevens -> Artikelen:

Beheer geplande taken/jobs:
In Coral Control is een optie ‘CronJob‘ toegevoegd. Een extra sub tabblad in het licentiebeheer tabblad waarin het beheer van geplande taken/jobs uitgevoerd kan worden.

26 mei 2017:

Bedrijfskalender:
In Coral Control is een bedrijfskalender toegevoegd. Deze kalender kan geopend worden door het tabblad Configuratie te openen en vervolgens de optie ‘Bedrijfskalender’.
Deze optie kan gebruikt worden wanneer de producten ‘Marlin Service’ of ‘Marlin Project’ zijn geactiveerd. In de bedrijfskalender kunnen uitzonderingen worden toegevoegd waarbij er geen beschikking (werktijd) aanwezig is.
Als voorbeeld is het toevoegen van blokkades in Marlin niet meer nodig voor elke feestdag. Deze feestdag kan als uitzondering toegevoegd worden aan de bedrijfskalender. Hierdoor is de afwezigheid gelijk zichtbaar.

Import knop Klanten en Artikelen: 
In Coral Controle is een knop ‘Import’ toegevoegd. Deze knop is zichtbaar in het tabblad ‘Artikelen’ en ‘Klanten’. Via deze knop kunnen CSV of XLM bestanden worden ingelezen met daarin artikel en of klant gegevens.
-Onder het tabblad Instellingen -> Coral kunnen de instellingen beheerd worden voor de import van de artikel gegevens
-Onder het tabblad instellingen -> Logistics kunnen de instellingen beheerd worden voor de import van klant gegevens

Mocht u vragen hebben over de import van deze gegevens dan kan uw consultant van PCA Mobile u verder adviseren.