0

Release Notes Journal

Release Notes Journal

23 mei 2019:

Tijdsformaat Uren:
De export module kan nu ook een 24uurs weergave tonen. Dit kan door de Coral parameter  “formatduration” te wijzigen.

Verbeterde authenticatie:
Er is een verbeterde authenticatie doorgevoerd welke van toepassing is na het inloggen. Dit vergroot de veiligheid van uw omgeving.

Sortering status oplopend/aflopend:
De sortering van de datum kolom (oplopend/aflopend)  is hersteld en functioneert weer.

20 april 2018:

Zichtbaarheid detail scherm gebeurtenis
De zichtbaarheid van het detail scherm bij een (niet afgehandelde) gebeurtenis is verbeterd. Diverse velden zijn beter leesbaar gemaakt.