0

Release Notes Logistics

Release Notes Logistics

16 november 2018:

Toevoegen artikelen
Tijdens het toevoegen van een artikel kan er een situatie ontstaan waarbij de prijs niet altijd bewaard wordt. Dit probleem is opgelost.

20 april 2018:

Nieuw look
Logistics bevat een nieuw fris uiterlijk. De techniek achter de Logistics applicatie is geupdate naar een nieuwere versie. De functionaliteit binnen Logistics is ongewijzigd gebleven.

Bugfixes
Diverse foutmeldingen binnen Logistics zijn opgelost.

Rapportage
De rapportage functionaliteit in Logistics is verbeterd. Er wordt gebruik gemaakt van verbeterde rapportage techniek waar de applicatie Clark Reporting al gebruik van maakt.

16 maart 2018:

Leveranciers opslaan
Bij het toekennen van meerdere leveranciers aan een artikel werden de wijzigingen niet opgeslagen. Dit probleem is opgelost.

26 mei 2017:

Definitief maken bestelling
Bij het definitief maken van een bestelling kan er een zandloper ontstaan, waardoor de bestelling niet definitief gemaakt wordt. Dit probleem is opgelost. Hierdoor zal het definitief maken van een bestelling zonder problemen verlopen.