0

Release Notes Marlin Project

Release Notes Marlin Project

11 juni 2020:

Aanmaken handmatig Project:
Het aanmaken van een handmatig Project functioneerde niet meer. Deze functionaliteit is hersteld.

Afhankelijkheden werden verwijderd:
Afhankelijkheden werden verwijderd na het herplannen van een Project. Deze functionaliteit is hersteld.

Projectmanager filter en opslaan:
Het veld projectmanager werd niet gefilterd en kon niet opgeslagen worden. De filtering is toegevoegd en het probleem met het opslaan is hersteld.

Sortering:
De sortering is hoofdletter gevoelig gemaakt. Tevens is de sortering op virtueel niveau toegevoegd.

Taak verwijderen:
Bij verwijderen van laatste actieve distributie op een taak, waaraan meerdere distributies waren gekoppeld, werd de taak niet verwijderd. Deze functionaliteit is hersteld.

Versie informatie toegevoegd:
Binnen Marlin Project is er een versienummer toegevoegd. Deze haalt ook systeemeigenschappen op:

Verschuiven Project:
Het verschuiven van een project werkt niet goed als het project nog nooit geselecteerd was. Deze functionaliteit is hersteld.

Verplaatsen van planningen:
Het verplaatsen van planningen in Project leverde soms uitgerekte planblokjes op. Deze functionaliteit is hersteld.

Verwijderen van projectplanningen:
Het verwijderen van projectplanningen ging niet correct. Deze functionaliteit is hersteld.

Voortgangsbalk:
De voortgangsbalk in het planblokje werd niet altijd bijgewerkt na wijzigingen. Deze functionaliteit is hersteld. 

16 april 2020:

Alle planningen verwijderen:
Er is een nieuwe knop toegevoegd welke alle planningen kan verwijderen onder een taak:

Groepering na verwijderen taak:
Na het verwijderen van een taak kon de groepering niet meer correct zijn. Dit probleem is opgelost.

Kopiëren velden:
In de applicatie Coral -> Instellingen -> Project kan er ingesteld worden welke velden er gekopieerd moeten worden, bij het aanmaken van een nieuwe werkorder, taak of planning:

 

Performance verbeteringen:
Er zijn performance verbeteringen doorgevoerd:
-Sneller opstarten van Project
-Sneller vooruit of achteruit door de kalender bladeren
-Sneller zichtbare periode aanpassen (aantal weken/maanden)

Plannen derde:
Het is mogelijk om een taak voor een derde te plannen. De derde

13 februari 2020:

Dupliceren Projecten:
Na het toevoegen van een project kon er een probleem ontstaan waardoor een project meervoudig werd aangemaakt. Dit probleem is opgelost.

Filteren:
Bij het uitschakelen van een filtering kon er een probleem ontstaan waardoor niet alle projecten zichtbaar werden. Deze melding is opgelost.

Milestone:
Bij het verplaatsen van een milestone konden er weergave problemen ontstaan. Deze zijn opgelost.

Offerte:
In Project kan aangegeven worden of een Project een offerte is. Het project kan hierdoor al wel ingevoerd worden in Project. In Project kan bij het project een offertenummer worden ingevoerd en een slagingspercentage worden ingevoerd. Aan de hand van het slagingspercentage wordt de offerte duidelijker zichtbaar binnen Project.

Omschrijving:
De omschrijving van een project/werkorder/taak mag nu 100 karakters bevatten i.p.v. 50

Taak afhankelijkheden:
Na het automatisch plannen kon er een probleem ontstaat waarbij taak afhankelijkheden incorrect werden gekoppeld. Er zijn verbeteringen doorgevoerd waardoor er geen afhankelijkheid gemaakt kunnen worden wanneer een taak al (deels) gepland is of buiten het huidig project valt.

Verbeterde performance:
Er zijn performance verbeteringen doorgevoerd binnen Marlin Project. Deze performance verbeteringen zijn vooral merkbaar wanneer een project vele taakafhankelijkheden heeft.

Verplaatsen taak:
Na het verplaatsen van een taak was het niet gelijk zichtbaar wanneer een planning was verwijderd. Marlin Project zal nu verversen na een verplaats actie.

Weergave Projecten:
Er zijn verbeteringen doorgevoerd voor de weergave van projecten. Hierdoor zullen alle projecten binnen de geselecteerde periode zichtbaar zijn mits deze projecten aan alle voorwaarden voldoen.

Wijziging taken:
Na het wijzigen van een (project) taak binnen Marin Service konden er gegevens verloren gaan van het project/taak/werkorder. Hierdoor kon het Project in Marlin Project niet alles tonen of zelfs niet meer zichtbaar worden. Dit probleem is opgelost.

31 oktober 2019:

Handmatig plannen
Er zijn diverse verbeteringen doorgevoerd voor het handmatig plannen van project taken.

26 mei 2017:

Taken verschuiven in Project:
Het is mogelijk om taken te verschuiven in project. In eerdere situaties werd de taak verplaatst en bleef deze ingepland.
In de nieuwe release zal er bij het verschuiven van een taak een bevestiging vraag naar voren komen of de bestaande planningen mee geschoven moeten worden.

Voortgang automatisch plannen:
Bij het klikken op de knop Plannen is er nu een laad scherm te zien waardoor het duidelijker is welke actie bezig is.

Automatische ververs actie:
Bij het automatisch plannen was een handmatige ververs actie nodig om de geplande taakt te zien. Dit is opgelost zodat het scherm automatisch ververst wordt.

Verbeterde lay-out Hints:
De hints bij een project/taak worden nu duidelijk weergegeven. Hierdoor is de informatie duidelijker inzichtelijk .

Uitklappen Project:
Bij het uitklappen van een project, was na een ververs actie het volledige menu weer ingeklapt. Dit is opgelost waarbij na een ververs actie dezelfde menu’s nog actief zijn.

Mijlpaal toevoegen:
Bij het opslaan van een mijlpaal kan er een (fout) melding ontstaan waardoor een mijpaal niet werd opgeslagen. Deze fout is opgelost.

Bedrijfskalender:
Project houdt rekening met de bedrijfskalender die ingevoerd kan worden in de applicatie Coral. In deze bedrijfskalender kunnen uitzonderingen worden toegevoegd
waarbij dagen aangegeven kunnen worden waarop niet gewerkt wordt.  Een voorbeeld hiervan zijn feestdagen. In de diverse berekeningen van Project worden deze dagen uitgesloten als werktijd.

Import Projecten:
Het is mogelijk om projecten te importeren door middel van de import knop: ‘Project Toevoegen’.