0

Release Notes Marlin Service

Release Notes Marlin Service

Deze pagina bevat de release notes van Marlin Service voor de productie omgeving

In de komende Marlin Service release voor de productie omgeving worden de volgende punten opgelost. 

22 juli 2021

Foutmelding aanmaken taak
Er kon een foutmelding ontstaan tijdens het aanmaken van een taak in WatchIT. Deze fout is opgelost.

Installaties verdwijnen:
Bij het updaten van de taak konden de installaties op de taak verdwijnen. Dit is hersteld.

Traagheid
Er kon een situatie ontstaan waarbij er tijdens het plannen traagheid ontstond. Dit probleem is opgelost.

15 juli 2021

4/5 daagse weergave:
De tijden werden niet correct getoond op een 4/5 daagse planbord weergave. Deze functionaliteit is hersteld. 

Afspraak/Bloktijd aanpassen:
Bij het handmatig aanpassen van de afspraak tijd werd deze niet opgeslagen en de vorige bloktijd gevuld. Deze functionaliteit is hersteld.

Bevat documenten:
Het is mogelijk om via een gebruikersinstelling in te stellen dat je een icoon ziet wanneer een taak een document bevat. Dit kan door in het instellingen menu onderste optie aan te vinken:

Blokkades en Exchange:
De koppeling tussen een blokkade in Marlin en Exchange (Outlook) kon problemen geven wanneer er gebruik werd gemaakt van repeterende blokkades. De basis structuur voor het opslaan van blokkades is gewijzigd.

Voeg je een nieuwe blokkade toe dan dan is het aanmaak scherm hetzelfde:

Blokkades met een terugkeer patroon krijgen 2 andere tabbladen: Exemplaar en Reeks

Exemplaar toont de informatie van de geopende blokkade
Reeks toont de informatie van de reeks herhalende blokkades

Door deze wijziging is een start gemaakt om repeterende blokkades i.c.m. Outlook te ondersteunen. Deze aanpassing bevat deel 1 waarbij Marlin repeterende blokkades ondersteund. De koppeling naar Outlook moet nog aangepast worden en wordt nog niet ondersteund met deze update.

Dienstsoorten Marlin:
De dienstsoorten werden niet altijd correct weergegeven binnen Marlin. Deze functionaliteit is hersteld. 

Omschrijving planregel:
De omschrijving van de planregel is nu ook zichtbaar in de ongeplande takenlijst.

Planvoorstel time-out:
Bij het opvragen van een planvoorstel kon er een time-out ontstaan. Dit probleem is opgelost.

Reistijden:
Er zijn optimalisaties uitgevoerd voor het zoeken van een adres en het toepassen van reistijden. 

Voorkeurs aankomst:
Het is mogelijk om voor een taak een voorkeursaankomst in te voeren. Deze kan gebruikt worden voor het opvragen van het planvoorstel.

Weergave kruis icoon:
Het kruisje werd niet correct getoond in het weergave menu van Marlin

Witte blokken bij clustering:
Wanneer de cluster module van toepassing is worden witte blokken getoond wanneer een planner geen rechten heeft op de betreffende planning. De kleur van deze blok is wit. Deze kan vanaf nu naar eigen smaak worden ingesteld. Het is een optie welke voor de gehele omgeving van toepassing is. De kleur kan in Coral worden ingesteld Marlin -> Planboard -> Colors -> Undefined-background. 

22 april 2021

Automatisch plannen
Bij het automatisch plannen werd de afspraak niet vastgelegd. Deze functionaliteit is hersteld.

15 april 2021

Start en eindtijd kolom:
De start en eindtijd kolom was niet altijd zichtbaar in het tabblad activiteiten. Dit is hersteld

Extrainfo2 kolom:
De extrainfo2 kolom was soms zichtbaar in de ongeplande takenlijst. Dit is hersteld.

1 april 2021

Blokkade verwijderen:
Het verwijderen van de blokkade kon zorgen voor een vastloper. Deze melding is opgelost.

Instellingen gaan verloren:
Er zijn diverse meldingen ontvangen waarbij instellingen zijn gewijzigd na het opnieuw inloggen. Wij hebben het opslaan van de instellingen verbeterd om deze problemen te voorkomen. 

Opnieuw aanbieden taak:
Bij het opnieuw aanbieden van dezelfde taak met afwijkende tijdsduur kon er een foutmelding ontstaan: ‘No resource available’. Deze melding is opgelost waardoor de taak vanaf nu verwerkt wordt.

Wijzigingen bewaren: 
Bij diverse leesacties kon de melding ‘Wijzigingen bewaren’ naar voren komen. De situaties welke wij konden reproduceren zijn opgelost. De melding zal nu niet meer naar voren komen.

18 maart 2021:

Vervolgtaak icoon:
Het vervolgtaak icoon (halve cirkel) was niet altijd zichtbaar in de ongeplande takenlijst. Deze functionaliteit is hersteld

Vervolgtaak plannen en verwijderen:
Bij het plannen en vervolgens verwijderen van een vervolgtaak, kwam deze niet meer in de ongeplande takenlijst te staan. Deze functionaliteit is hersteld.

Viewtask afspraak gegevens:
Bij het opvragen van het viewtask bericht werden de afspraak gegevens niet getoond. Deze functionaliteit is hersteld.

Spookbonnen:
Er kon een situatie ontstaan waarbij er tijdens het plannen spookbonnen ontstaan. Bonnen die ongewenst worden aangemaakt tijdens het plannen. Dit probleem is opgelost.  

11 maart 2021:

Dubbele afspraak:
Wanneer er een afspraak in het enduserportal werd gewijzigd en daarbij hetzelfde tijdstip werd gekozen, dan kon de situatie ontstaan dat er een dubbele afspraak werd aangemaakt. Dit probleem is opgelost.

Instellingen opslaan:
Het kon voorkomen dat gebruiker specifieke instellingen na het opnieuw inloggen verdwenen zijn. Denk hierbij aan kolominstellingen, breedtes en weergave instellingen van Marlin Service. Deze instellingen worden vanaf nu anders opgeslagen. Dit zorgt ervoor dat dit probleem is opgelost.

Meervoudige taak plannen:
Het slepen van meerdere taken tegelijk vanuit de ongeplande takenlijst functioneerde niet meer. Deze functionaliteit is hersteld.

1 maart 2021:

Ketenintegratie:
De ketenintegratie functionaliteit is verbeterd. Neem contact op met uw adviseur voor meer informatie over deze extra module.

Planvoorstel venster blijft staan:
Na het inplannen van een planvoorstel bleef het planvoorstel scherm zichtbaar. Dit is niet wenselijk. Dit probleem is opgelost.

Project taken tonen:
Het is instelbaar te maken of in de takenlijst ook Projecttaken zichtbaar moeten worden. Vraag uw adviseur om meer informatie als u deze instelling wenst.

Verwijderen taak:
Het is mogelijk om bij het verwijderen van een taak een reden van verwijdering op te geven. Deze reden werd niet meer meegestuurd in het verwijder bericht. Deze functionaliteit is hersteld.

14 februari 2021:

Adres zoeken voor reistijd berekening:
Voor het berekenen van reistijden is een locatie van een adres verplicht. Als een adres niet wordt gevonden dan wordt aan de hand van de postcode en het huisnummer een extra zoekactie gedaan om alsnog de locatie te vinden. Deze extra zoekactie was alleen van toepassing voor Nederlandse adressen. Vanaf deze update is dit ook van toepassing voor buitenlandse adressen. Dit zorgt ervoor dat bij meer taken een locatie wordt gevonden.

Afspraak verplaatst naar tabblad Planregel:
De vastgelegde afspraak was eerder te vinden in het tabblad Planning voorwaarden. De afspraak is vanaf deze release zichtbaar in het tabblad Planregels -> Planning voorwaarden

Afspraak vastleggen afdwingen:
Via de Marlin licentie instelling ‘SetAppointmentIfNotDefined’ is het af te dwingen dat er alsnog een afspraak wordt gekoppeld aan een taak. De licentie instellingen zijn te beheren in de applicatie Coral Control.

Best-fit planvoorstel:
Bij het best-fit planvoorstel wordt nu ook de route getoond van de betreffende dag(en).

Bijlages koppelen aan een blokkade:
Het is mogelijk om bijlages te koppelen aan een blokkade. Denk hierbij aan een agenda voor een werkoverleg, een tekening etc.

Blokkade aanmaken in het snelmenu: 
Het is mogelijk om in het linkermenu per resource een blokkade toe te voegen. Afhankelijk van de planbord modus (dag, week, maand) kan er zo een blokkade voor de gehele periode worden aangemaakt. Dit kan handig zijn bij o.a. Ziekte.

Derde plannen:
Er is een Marlin licentie instelling scheduler -> AllowScheduleThirdpartyAtTimestamp toegevoegd. Deze instelling bepaalt of een planning voor een derde ook op een tijdstip gesleept kan worden. Als dat kan, dan worden de tijden op de server vastgelegd en zal het blokje in het planbord getoond worden.

Dubbele planningen:
Er is probleem opgelost wat voorkomt dat er dubbele planningen worden aangemaakt bij het versturen van een taak naar Marlin.

Exemplaar van een blokkade kunnen verwijderen:
Eerder was het niet mogelijk om één afspraak/blokkade uit een reeks te verwijderen in het Marlin Planbord. Je kon alleen de complete afspraken reeks verwijderen. Dat is opgelost, je kan nu één exemplaar verwijderen.

Extra actieknoppen om planningen op (niet) afgerond te zetten:
Er zijn in Marlin 2 extra actieknoppen toegevoegd om een planning op de status (niet) afgerond te zetten. Deze knoppen zijn beschikbaar wanneer de instelling “AllowAllocationStatusOverrule” op true staat. Deze instelling is te beheren in de applicatie Coral Control -> Instellingen -> Marlin.

Filteren in ongeplande takenlijst:
Wanneer er in de ongeplande takenlijst een filter is ingesteld dan werden nieuwe taken automatisch toegevoegd ongeacht of deze taken aan het filter voldoen. Dit is aangepast zodat het filter ook voor nieuw taken van toepassing is.

Filteren op taakklasse:
Het is mogelijk om te kunnen filteren op taakklasse (Project taak of Service taak).

Ketenintergratie reistijd:
De ketenintegratie houdt nu ook rekening met reistijden en ingestelde reistijd parameters.

Menu structuur: 
De menu structuur van Marlin is aangepast. In Marlin is een reeds bestaand niveau (planregels) nu ook zichtbaar. Om beter inzicht te geven in de verschillende niveau’s wordt vanaf nu gewerkt met een submenu. 

Marlin bevat een hoofdmenu:


Dit is het hoofdniveau waarin Project, Werkopdracht, Taak en Planregels zichtbaar zijn. Daarnaast de algemene opties Registraties en Aantekeningen. 

Het 2e niveau bevat alle eigenschappen welke te maken hebben met een 

Selecteer je de optie Taak dan kom je een niveau lager waarbij de kenmerken van de Taak en Melding zichtbaar zijn met daaronder de Planningen.

Meerdere planningen verplaatsen:
Een nieuwe functionaliteit is het kunnen verplaatsen van meerdere planningen tegelijk. Hierdoor kunnen meerdere planningen van een specifieke vakman overgezet worden naar een andere vakman. Dit kan wanneer de planningen de status toegewezen hebben.

Naam gebruiker:
De naam van de gebruiker is weer zichtbaar in het tabblad Planningen. Deze functionaliteit is hersteld.

Niet alle gegevens updaten bij zelfde externe code:
Er is een nieuwe instelling in Marlin opgenomen, die kan worden toegepast op outbound ScheduleTask berichten. Wanneer de waarde van [CopyConstraintsFromTaskType] de waarde true heeft, zullen (voorlopig alleen) de vaardigheden en de taakgroep vanuit het stamgegeven taaksoort worden overgenomen.

Ondersteuning Mongo Database:
De huidige Marlin versie ondersteund de overgang van een SQL database naar een Mongo Database.

Plannen meerdere vaklieden:
De functionaliteit voor het plannen van meerdere vaklieden bij een vervolgtaak is hersteld. 

Planvoorstel starttijd:
Planvoorstellen starten uiterlijk 1 minuut voor het begin van de pauze. Starten op het moment van de start van de pauze geeft problemen bij het plannen van een taak en is ook niet logisch.

Planvoorstel weergave:
De weergave van het planvoorstel is verbeterd:

De kaart is belangrijk(er) gemaakt en behoorlijk groter geworden. Bij gebruik van Optimized Best Fit of Best Fit i.c.m. met het planvoorstel Versie2, wordt hierin de route van de hele shift getoond. De in te plannen taak heeft een paarse pin.

De bekers worden afzonderlijk linksboven getoond. Selectie van een beker levert ook de selectie op van bijbehorende regel in het grid. Standaard zal na het laden eerst de gouden beker getoond worden.

Nieuw is de score van het voorstel. Goud is standaard 100 punten. Voor de andere opties geldt een punt aftrek per twee minuten extra omrijd tijd. De bekers worden geschaald o.b.v. de score. Aan de rechterzijde van de bekers zit een slider. Hiermee kun je filteren op een minimale score van de resultaten.

Navigatie door de dagen vindt nu plaats met knoppen bovenaan. De werkwijze is hetzelfde als in het planbord.

Planregel niveau:
Het planregel (distributie) niveau is al lange tijd beschikbaar, maar was niet te beheren in Marlin. Dit is vanaf nu mogelijk. Er is een tabblad Planregels toegevoegd waarin de verschillende planregels te beheren zijn:

Dit is een belangrijke wijziging binnen Marlin, bekijk onderstaande video voor meer uitleg:

Prioriteitcode:
Via de Soap interface kan er in de taak een prioriteitcode worden meegestuurd welke zichtbaar is in Marlin. Ook is in periode een extra veld toegevoegd waarin aangegeven kan worden tot welke datum en tijdstip de planning uitgevoerd kan worden.

Tabblad Eigen Dienst en Derden
De tabbladen Eigen Dienst en Derden zijn ondergebracht onder het tabblad Planningen. Beide menu’s bevatten namelijk filters welke verbonden zijn aan planningen. Dit geeft meer duidelijkheid en structuur in Marlin. In het tabblad Planningen zijn de opties via het volgend menu te openen:

Vastloper resource dialoog:
Bij het openen van het resource dialoog venster kon Marlin vastlopen. Dit probleem is opgelost.

Vervolgtaak aanmaken
De knop voor het aanmaken van een vervolgtaak is verplaatst. Deze staat niet meer in het tabblad Planning, maar in het tabblad Planregel. De knop was voorheen een pijltje, maar is nu een + icoon geworden. Hiermee wordt er een ongeplande planregel aangemaakt.

Verwijderen van meerdere planningen in teamweergave:
Het verwijderen van meerdere planningen in de teamweergave is vanaf nu toegestaan mits de taak geen teambezoeken heeft vastgelegd.

Weergave invoervelden:
De weergave van diverse invoervelden was na de laatste versie van Google Chrome niet meer correct. Velden werden onvolledig tot niet weergegeven. Deze functionaliteit is hersteld.

Zoeken in werkopdracht en project:

De zoekfunctionaliteit is uitgebreid. Het is mogelijk om te kunnen zoeken in Werkopdracht en Project niveau:

7 augustus 2020:

Automatisch plannen:
Bij het automatisch plannen (binnen Marlin Project en Marlin Service) kon een situatie ontstaan waarbij niet alle taken ingepland werden. Er is een aanpassing gemaakt welke dit probleem oplost.

Clustering op derde(n):
Bij de clustering van vaklieden wordt er gekeken naar de geplande regio’s. Zijn deze er niet, dan zal er worden gekeken naar de regio van de vakman. Deze functionaliteit is nu ook van toepassing op derden.

Plannen derde(n):
Er is binnen Coral -> Instellingen -> Marlin -> Scheduler een licentie instelling toegevoegd met de naam: [AllowScheduleThirdpartyAtTimestamp]. Deze instelling bepaalt of een planning voor een derde ook op een tijdstip gesleept kan worden. Als dat kan, dan worden de tijden op de server vastgelegd en zal het planblokje in het planbord getoond worden.

Planbord weergave na update Google Chrome:
De weergave van Marlin kon incorrect zijn naar aanleiding van een Google Chrome update. Binnen Marlin zijn er aanpassingen doorgevoerd zodat de weergave ook in de nieuwe Chrome versie correct is.

ScheduleTask: Vaardigheden en taakgroepen overnemen:
Er is binnen Coral -> Instellingen -> Marlin is een nieuwe waarde toegevoegd met de naam: [CopyConstraintsFromTaskType]. 
Deze nieuwe instelling kan worden toegepast op outbound ScheduleTask berichten (versturen taken naar Marlin). Wanneer deze waarde op true staat zullen (voorlopig alleen) de vaardigheden en de taakgroep vanuit het stamgegeven taaksoort worden overgenomen.

Verbetering onderwaterberichten:
Er is een verbetering doorgevoerd voor de verwerking van onderwater berichten. Dit zijn berichten die zorgen dat het planbord ge-update wordt. De afhandeling van deze binnenkomende berichten is efficiënter gemaakt. 

Verbetering route berekening:
Er is een verbetering doorge

voerd voor de berekening van routes. De berekening en afhandeling is efficiënter gemaakt. 

11 juni 2020:

Afbeeldingen downloaden:
In het tabblad Registraties -> Afbeeldingen is een knop toegevoegd om alle afbeeldingen te downloaden:

 

Cluster controle:
De cluster controle voor uitvoerenden is uitgeschakeld. De cluster module is bedoeld voor het afschermen van Gebruikers. 

Optimized best-fit:
De eerste versie van optimized best-fit is beschikbaar gemaakt binnen Marlin. Neem contact op met uw adviseur voor meer informatie over deze module.

Route optimalisatie:
Bij het optimaliseren van routes werden niet alle planningen meegenomen. Deze functionaliteit is hersteld.

Team functionaliteit:
De eerste versie van teamplanning is beschikbaar gemaakt binnen Marlin. Neem contact op met uw adviseur voor meer informatie over deze module.

16 april 2020:

Cluster rechten:
Cluster rechten worden nu toegepast op voertuig en resource locaties binnen de landkaart.

Extra kolommen tabblad documenten:
De kolommen, tijdstip, taak en planning zijn toegevoegd aan het tabblad documenten.

Filter voorkeursuitvoerende:
In de filter optie functioneerde het filteren op voorkeursuitvoerende niet. Deze functionaliteit is hersteld.

Kolombreedtes:
Er kon een probleem ontstaan waardoor diverse kolommen te breed werden getoond. Dit probleem is opgelost.

Meerdere uitvoerenden tonen:
Boven de lijst van uitvoerenden kan er via een zoekvenster worden gezocht op een uitvoerende. Het zoekvenster kan nu ook meerdere uitvoerenden tonen. Er kan gezocht wordt op een naam. Door middel van het komma scheidingsteken (,) kan er gezocht worden op meerdere uitvoerenden. 

Voorbeeld:
Er zijn 4 uitvoerenden actief in het planbord:
-Jan Linker
-Ferry De Graaf
-Henny Jansen
-Henk De Groot

Voer je als zoekterm in:
Jan,De,

Dan zul je als resultaat alle 4 uitvoerende zichtbaar krijgen. 

Meerweekse weergave planbord:
Het is nu mogelijk om het Marlin planbord te tonen in een meerweekse weergave. Standaard staat deze weergave uit. Via Coral -> Instellingen -> Marlin ->Planboard -> daycountmenu is deze optie te activeren. Het menu wordt dan uitgebreid met extra opties:

Sortering activiteiten tabblad:
De sortering oplopend/aflopend in het activiteiten tabblad functioneerde niet. Deze functionaliteit is hersteld.

Tracering op afspraak:
Er wordt nu tracering bijgehouden op afspraak niveau, om zo inzichtelijk te krijgen wie een afspraak heeft gewijzigd.

13 februari 2020:

Aanmaken blokkade:
Er is een fout opgelost welke kon ontstaan bij het aanmaken van een blokkade voor een specifieke regio of vakman groep.

Code van een werkopdracht:
De code van de werkopdracht is nu zichtbaar in het overzicht van ongeplande taken.

Filteren op regio:
De functie voor het filteren op regio is hersteld. Na het opstarten van Marlin blijft het filter actief en zichtbaar.

Meerdaagse taak dupliceren:
Een meerdaagse taak kon niet gedupliceerd worden. Deze functionaliteit is hersteld.

Omlijning gebundelde taak:
De omlijning van een gebundelde taak bleef staan bij het verplaatsen van de gebundelde taak. Dit probleem is opgelost.

Overlappende planningen:
Planningen bij dezelfde uitvoerende konden elkaar overlappen. Deze overlap werd veroorzaakt door een verkeerde tijdsafronding. Dit probleem is opgelost voor nieuwe taken welke na deze update worden gepland.

Oplossingscodes aantallen:
De aantallen van de oplossingscodes kunnen nu zichtbaar gemaakt worden.

Planvoorstel:
Er zijn verbeteringen doorgevoerd in de foutafhandeling bij een planvoorstel.

Planbereik en planperiode:
In Marlin zijn de interface velden planbereik en planperiode toegevoegd. Deze 2 opties zijn toegevoegd om deze te kunnen tonen in het derden portaal module.

Rasterlijnen tonen:
Bij de functie “toon rasterlijnen” gebeurde er niks. Deze functionaliteit is hersteld en zal  bij inschakeling de rasterlijnen weergeven.

Routeberekening meerdaagse taak:
De route berekening van een meerdaagse taak was incorrect. Deze functionaliteit is hersteld.

Sorteren en filteren op online plannen:
Het sorteren en filteren op het veld ‘online plannen’ is hersteld en de performance is verbeterd.

Taak inplannen maandweergave:
De functionaliteit om een taak in te plannen in de maandweergave is hersteld.

Taak uitgeven en plannen:
Een uitgegeven taak kon alsnog verplaatst worden. Dit probleem is opgelost.

Terughalen knop:
De terughalen knop functioneerde niet altijd. Deze functionaliteit is hersteld.

Toon planning:
De functionaliteit van de knop ‘toon planning’ is hersteld.

Vastgelegde uitvoerenden:
De vastgelegde uitvoerenden op distributie niveau is niet zichtbaar in Marlin. Deze verplichte uitvoerenden is nu niet meer verplicht gemaakt. Hierdoor kunnen taken wel verplaatst worden naar een andere uitvoerende.

31 oktober 2019:

Plannen en verwijderen meerdere taken:
Bij het plannen en verwijderen van meerdere taken kon er een foutmelding ontstaan. Deze fout is opgelost.

Leeg document:
Het kon voorkomen dat een leeg document zonder externe code aan een taak was gekoppeld. Dit gaf problemen bij het uitgeven van een taak. Dit probleem is opgelost.

Reistijden:
Er is een probleem opgelost voor het  berekenen en tonen van reistijden voor taken en blokkades.

Automatisch plannen:
Er is een probleem opgelost voor het automatisch plannen.

8 oktober 2019:

Geen taken zichtbaar in ongeplande takenlijst:
Er kon een situatie ontstaan waarbij er geen taken zichtbaar werden in de ongeplande takenlijst. Dit probleem is opgelost.

Foutmelding in maandweergave:
Er kon een situatie ontstaan waarbij Marlin een onbekende foutmelding gaf in de Maandweergave. Dit probleem is opgelost.

Planvoorstel verschil:
Er kon een situatie ontstaan waarbij Marlin voor 1 taak verschillende planvoorstellen gaf tussen het voorstelvenster en planbord. Dit probleem is opgelost.

11 juli 2019:

Woon-werk reistijd:
Het is instelbaar om voor woon-werk verkeer een aparte maximale reistijd te koppelen en daarbij ook aan te kunnen geven hoeveel reistijd ‘eigen’ tijd is. Dit voor zowel woon-werk als werk-woon. Vraag uw consultant voor meer informatie over deze opties.

Zoom instelling landkaart:
De zoom instelling van de landkaart kan bewaard worden. In de landkaart is hiervoor een nieuwe knop toegevoegd (rechterzijde). Deze knop kan per gebruiker worden ingesteld. De optie is alleen zichtbaar bij gebruik van de Maps module.

Planning(en) verwijderen met de backspace toets:
Het is mogelijk om geselecteerde planningen met de backspace toets te verwijderen.

Filtering:
Er kon een situatie ontstaan waarbij de gemaakte filters in Marlin niet meer functioneren. Hiervoor is een bugfix gemaakt.

Maximale lengte blokkade omschrijving:
De maximale lengte van een omschrijving van een blokkade is opgehoogd van 100 naar 5000 karakters.

Eigen weergave:
Er is een verbetering doorgevoerd voor het slepen/verplaatsen van medewerkers binnen een eigen weergave.

Planvoorstel:
Na het opvragen van een planvoorstel kon er een voorstel komen welke samen viel met een blokkade. De oorzaak was een fout in de software bij het uitlezen van de einddatum van de blokkade. Dit probleem is opgelost.

Afspraak maken:
Bij het maken of wijzigen van een afspraak zijn de correcte gegevens niet altijd zichtbaar. Vaak is verversen noodzakelijk om de correcte gegevens te zien. Dit probleem is opgelost.

Fout afhandeling:
De fout afhandeling is verbeterd, wanneer een taak wordt aangeboden met een medewerker welke niet in Coral Control bestaat.

23 mei 2019:

Reden invoeren bij verwijderen taak:
Het is configureerbaar dat bij het verwijderen van een taak een reden ingevoerd moet worden. Deze reden kan vervolgens ook meegestuurd worden naar vele backoffice systeem. Neem contact op met de support afdeling (support@pcamobile.com) voor configuratie van deze optie.

Zichtbaarheid ingevoerde aantekeningen:
Voor nieuwe taken kan het inzichtelijk worden gemaakt of er een aantekening is ingevoerd op de betreffende taak. Dit is zichtbaar voor geplande en ongeplande taken welke na deze update zijn toegevoegd.
Om te zien of er een aantekening is ingevoerd moet er per gebruiker een instelling worden geactiveerd “Bevat opmerkingen”

Verbeterde authenticatie:
Er is een verbeterde authenticatie doorgevoerd welke van toepassing is na het inloggen. Dit vergroot de veiligheid van uw omgeving.

Strengere controle rechten  pauze tijden:
Marlin controleert strenger op de invoer van pauze tijden. Dit voorkomt problemen bij het plannen of genereren van berichten.

Strengere controle rechten stamgegevens:
Er wordt een strengere controle uitgevoerd op rechten wanneer in Marlin stamgegevens worden gewijzigd. Zijn er niet voldoende rechten dan ontstaat er een POP-up die deze informatie toont.

Repeterende blokkades:
Er is een bugfix doorgevoerd die dubbelingen zal voorkomen bij het invoeren van repeterende blokkades met het kenmerk uitgeven.

Tonen registratie rapport Edge:
Het registratie rapport zal weer getoond in de Edge webbrowser.

Ophalen vrije taak:
Bij het ophalen van een vrije taken in Nemo5Android kon er een foutmelding ontstaan ‘De planning valt buiten de afspraak’. Deze fout ontstaat vanuit Marlin en is opgelost.

Info teksten:
De weergave van opmerkingsteksten en oplossingsteksten is verbeterd, met name voor lange teksten.

Opnieuw inplannen:
De knop ‘opnieuw inplannen’ functioneert nu ook via het tweede venster (task management) scherm.

14 maart 2019:

Tekst kopiëren:
Het is mogelijk om teksten te selecteren en te kopiëren, zoals de oplossingsteksten en opmerkingsteksten in het registratie scherm.

Strengere controle op e-mail velden:
Bij het versturen van een taak wordt er strenger gecontroleerd op het e-mail veld. Hier moet een correcte waarde in staan. Dit voorkomt problemen in het verdere proces.

Strengere controle op foutieve velden:
Marlin controleert strenger op foutieve velden. Deze velden worden met een rode marker getoond.

Filters weergave:
Er zijn diverse verbeteringen doorgevoerd voor de weergave van filters.

Plannen meervoudige selectie:
Bij het plannen van een meervoudige selectie taken kwam er een foutief informatiescherm naar voren. De tekst in dit scherm is aangepast.

Scrollbar bij blokkade:
In de lijst van aantekeningen bij een blokkade, is een scrollbar toegevoegd.

Activiteiten toevoegen:
Marlin kon vastlopen bij het toevoegen van een activiteit in het activiteiten tabblad. Dit probleem is opgelost.

Planacties in maandweergave:
In de maandweergave was het niet mogelijk om planacties uit te voeren. Dit is hersteld.

Uren boeken:
Marlin toont in het registratie tabblad -> Uren nu ook de medewerker waarvoor uren zijn geboekt.

Planvoorstel sortering:
Er is een aanpassing gemaakt in de sortering van planvoorstellen voor de mobiele gebruikers.

Maandweergave:
Maandweergave kan bezetting en percentage tonen bij een resource.

Afspraak pop-up:
Het is mogelijk om via een licentie instelling uit te schakelen dat de afspraak pop-up telkens naar voren komt. Dit kan wenselijk zijn wanneer een afspraak
altijd automatisch aangepast moet worden en de pop-up niet noodzakelijk is. Neem contact op met PCA support om dit verder in te richten (support@pcamobile.com).

17 december 2018:

‘Vandaag’ knop:
In Marlin is een extra knop toegevoegd. Deze knop laat het planbord van ‘vandaag‘ zien. Dit voorkomt een extra handeling door eerst het kalender te moeten openen. De knop is zichtbaar naast de datum selectie.

Versie Informatie:
In Marlin is een informatie knop toegevoegd. Deze knop toont extra informatie over o.a. de Marlin versie. De knop is te selecteren door op het ‘I’ icoon te klikken aan de rechterzijde van het planbord, naast de instellingen knop.

Blokkade met terugkeer patroon:
Bij een blokkade kan een terugkeer patroon worden ingesteld. Er kon een situatie ontstaan waarbij een blokkade met terugkeer patroon niet zichtbaar was. Dit probleem is opgelost.

Blokkade start en eindtijd:
Er zijn extra controles toegevoegd waarbij het niet meer kan voorkomen dat een blokkade wordt ingevoerd met een hogere starttijd dan eindtijd.

Vrije taak:
Vanuit Nemo5Android kunnen vrije opdrachten uit Marlin worden gehaald. Bij het ophalen van vrije taken uit Marlin moet er niet gecontroleerd worden op ‘afspraak’. Een vrije taak bevat namelijk geen Deze overbodige controle is uitgeschakeld, zodat vrije taken zonder problemen opgehaald kunnen worden.

Volgorde verschuiven vaklieden:
Het is mogelijk om de volgorde van vaklieden te wijzigen in de weergave filters. Bij het verplaatsen van vaklieden kon er een situatie ontstaan waarbij de gewijzigde volgorde niet bewaard werd na het sluiten van Marlin. Dit probleem is opgelost.

16 november 2018:

Werktijd berekening:
De berekening in werktijden is gewijzigd van minuten naar seconden. Dit om de routeoptimalisatie functionaliteit nauwkeuriger te maken.

19 oktober 2018:

(De) selecteren vaardigheid en geplande regio:
Er is een selectie keuze toegevoegd die tijdens het filteren van vaardigheid of geplande regio alle onderliggende items kan (de)selecteren. Dit versneld het proces.

Filter optie: Planbereik:
In de filter optie is een item toegevoegd om te kunnen filteren op planbereik. Onderstaand een voorbeeld.

Filter optie: Vervolgtaken kunnen sorteren: 
In de filter optie is een item toegevoegd om te filteren op vervolgtaken. Daarbij kan er gesorteerd worden op vervolgtaken zodat deze bovenaan zichtbaar zijn. Neem contact op met de supportafdeling voor ondersteuning met het instellen van dit filter.

Filter optie: Status Informatie:
In de filter optie is een item toegevoegd om te filteren op het veld status informatie.  Dit veld is zichtbaar in het tabblad planningen.

Maps Landkaart:
Het kaartmateriaal van de landkaart module wordt vervangen door kaartmateriaal van Open Streetmap. 

Afspraak: Opmerking veld behouden:
Bij het verzetten van een afspraak blijft de opmerking behouden die in de afspraak kan worden vastgelegd. Zie onderstaand een voorbeeld:

Afspraak: Opmerking veld lengte:
De lengte van het opmerking veld is vergroot (zie bovenstaand een voorbeeld).

Complexnaam bij adres gegevens:
De complex naam is zichtbaar gemaakt bij de adres gegevens van een klant.

Controle pauze tijden:
Bij het inplannen van Marlin wordt er nu gecontroleerd of de gehele werkdag niet uit pauze tijd bestaat. Dit voorkomt een vastloper in Marlin.

Statuswijziging meerdere planblokjes:
Bij het selecteren van meerdere planningen werd de kleur niet correct bijgewerkt tijdens het uitgeven of terughalen van meerdere planningen.

21 september 2018:

Maand weergave:
Een krachtige nieuwe functionaliteit is de Marlin maand weergave. Naast een meerdaagse weergave kan nu ook een maand weergave geselecteerd worden.
De maandweergave toont de beschikbare capaciteit binnen de geselecteerde maand.
De maandweergave kan in de rechter bovenhoek geselecteerd worden. Er zal aan de rechter zijde een detail scherm openen die de details toont van de geselecteerde dag.

Filter optie uitgebreid:
De Marlin filter optie is uitgebreid met een veld ‘Klasse’. Hierdoor kan er gefilterd worden of taken voor Derden of Eigen Dienst zijn.

Blokkade aantekeningen:
Bij het openen van een blokkade is de knop ‘Aantekeningen’ toegevoegd. Deze toont een lijst van mutaties binnen de betreffende blokkade. Hierdoor is het inzichtelijk wie de blokkade heeft aangemaakt of heeft gewijzigd.

Drag en Drop Documenten:
Het is mogelijk om via drag en drop documenten toe te voegen in Marlin. Er kunnen documenten gesleept worden naar Marlin. Deze document(en) zullen vervolgens toegevoegd worden binnen de taak.

Planning selectie:
Bij het selecteren van meerdere planningen in Marlin kan er een melding ontstaan die aangeeft dat er een planning geselecteerd moet worden. Dit terwijl er reeds een selectie is gemaakt van meerdere planningen.
Dit ongewenste gedrag is opgelost.

Validatie controle taakdetails:
Na het openen van de taakdetails kunnen gegevens van een taak worden gewijzigd. Er kan een situatie ontstaan waarbij er incorrecte gegevens ingevoerd worden. Wij hebben verbeteringen doorgevoerd
waardoor het beter zichtbaar is welk veld foutief is ingevoerd waarbij er een markering komt op het specifiek veld.

Afspraak wijziging:
Gewijzigde afspraken via onze SOAP interface werden niet bijgewerkt in Marlin. Dit probleem is opgelost.

Blokkade clustering:
Bij het toevoegen van blokkades wordt er nu ook rekening gehouden met de clustering.

15 juni 2018:

Teamfunctionaliteit:
In de release van 15 juni is de eerste versie van de teamfunctionaliteit geïmplementeerd. Een krachtige functie voor het plannen van teams. Voor meer informatie neem dan contact op met de sales afdeling van PCA.
Deze module is standaard niet geactiveerd.

20 april 2018:

Geavanceerd filteren:
Een krachtige nieuwe functionaliteit is de geavanceerde filter optie binnen Marlin. Met deze functionaliteit kan in de distributielijst worden gefilterd op vrijwel elk gegeven. De filteroptie is beschikbaar in alle tabbladen van het distributiepaneel.Door middel van het filtericoon (zie bovenstaande afbeelding) kan de filtering geconfigureerd en in of uitgeschakeld worden. Via de filter wizard kunnen de filter(s) toegevoegd, gewijzigd en verwijderd worden:

Bezetting tonen in duratie en percentage:
Marlin bevat nieuwe functionaliteit om per uitvoerende de bezetting te tonen. De bezetting wordt getoond in duratie (uren) en percentage. De bezetting is zichtbaar
in de regel van de uitvoerenden. Via het weergave scherm is deze in/uit te schakelen (zie onderstaande afbeelding):

Ongeplande takenlijst:
Wanneer in Marlin de ongeplande takenlijst verborgen wordt (paneel verbergen) en hierna getoond wordt kon het resultaat een lege ongeplande takenlijst zijn. Dit probleem is opgelost.

Dupliceren/verplaatsen planning:
Er zijn verbeteringen doorgevoerd in het dupliceren en verplaatsen van een planning(en) in het Planbord.

16 maart 2018:

Terughalen/uitgeven van planningen:
Bij het terughalen/uitgeven van planningen voor een gehele dag werden de planning(en) van de bovenste resource niet meegenomen. Dit probleem is opgelost.

Verbeterde iconen:
Er is een update doorgevoerd in de iconen van Marlin. De kwaliteit van de iconen zijn verbeterd.

Contactpersoon gegevens:
In de ongeplande takenlijst zijn de contactgegevens ook toegevoegd aan de zichtbare kolommen. Deze kolommen kunnen niet gesorteerd worden.

16 februari 2018:

Weergave Planbord (witte vlakken):
Op het Marlin planbord konden er witte  vlakken ontstaan wat resulteert in een incorrecte weergave. Dit probleem is opgelost

Weergave distributielijst:
In het distributielijst konden er witte vlakken ontstaan wat resulteert in een incorrecte weergave. Dit probleem is opgelost

Dupliceren en verplaatsen:
Er zijn verbeteringen doorgevoerd in het dupliceren en het verplaatsen van planning(en).

Omhoog springen Planbord:
Het probleem waarbij het planbord automatisch omhoog verspringt is opgelost

Weergave nieuw(e) Uitvoerenden:
Wanneer een nieuwe uitvoerende werd opgevoerd was deze niet gelijk zichtbaar. Deze melding kwam alleen voor wanneer de Cluster module actief is. Dit probleem is opgelost.

Weergave Pop-up bij mouse-over:
Bij het slepen van de muis over een planblokje zal niet gelijk de Pop-up met taakinformatie getoond worden zijn. Dit kon hinderlijk zijn.

Omhoog scrollen planning:
De functionaliteit is hersteld waarbij het mogelijk is om een te plannen planblokje omlaag of omhoog  te scrollen in het planbord.

Routeoptimalisatie:
Verbeteringen doorgevoerd bij het uitvoeren van een routeoptimalisatie

Stops in de Landkaart (maps):
Wanneer de landkaart (maps) in een tweede scherm werd geopend waren de stops niet zichtbaar. Dit is opgelost.

Toevoegen documenten:
Bij het toevoegen van documenten kon er een (fout) melding ontstaan. Deze (fout) melding is opgelost.

29 september 2017:

Vergroting zoekveld:
Het zoekveld in de opdrachten/takenbox is groter gemaakt, zodat de zoekterm beter leesbaar is.

Routeoptimalisatie (alleen beschikbaar bij gebruik van de module Route optimalisatie):
PCA-routeoptimalisatie geïmplementeerd en uitgebreid met de instelling ‘AllowMoveFromPast’, zodat planningen in het verleden als niet verplaatsbaar worden beschouwd.

Blokkade filtering uitvoerende(n) :
Bij het aanmaken van een blokkade is de filter functionaliteit voor ‘uitvoerenden’ hersteld.

Voorkeursmonteur zichtbaar in opdrachtenbox:
Naast de verplichte uitvoerende wordt nu ook de de voorkeursmonteur zichtbaar in de opdrachten/takenbox. Voorwaarde hiervoor is wel dat er maar 1 uitvoerende per taak geselecteerd is. Indien dit meerdere uitvoerenden zijn worden deze niet getoond.

Pauze zichtbaar in Marlin:
De pauze-tijden zijn zichtbaar te maken in Marlin, deze functie is aan of uit vinken. Ondersteuning voor pauzes in werktijden wordt beheerd in de applicatie Coral.

Tabblad ‘registraties’ uitgebreid:
Het tabblad ‘Registraties‘ is uitgebreid en onderverdeeld in tabbladen (het muteren in deze tabbladen is niet mogelijk).

Snel vinden planning:
In het tabblad planningen is een knop toegevoegd met de naam “Toon planning” waarmee vanuit de lijst met planningen de geselecteerde planning in het planbord getoond kan worden.
De planning wordt in het planbord weergegeven met een rode rand.

Zichtbaarheid aanmaak planning door klant:
Er is een icoon in het planblokje dat aangeeft of een planning aangemaakt is door een klant of een vakman.

Extra menu opties in de dag header van het planbord:
Onder de ‘datum picker’ is een nieuw menu toegevoegd. In dit menu kunnen functies aangeroepen worden m.b.t. het planbord.

De functies zijn:
-Blokkades toevoegen
-Planning(en) terughalen
-Planning(en) reserveren
-Planning(en) uitgeven
-Route optimaliseren (mits Maps is geactiveerd)

Zichtbaarheid vergroot wanneer de planning buiten de geplande periode valt:
Instelling toegevoegd om een icoon in een planblokje te tonen wanneer de betreffende planning buiten de planperiode valt.

Automatisch plannen ongeplande taak met behulp van routeoptimalisatie:
Een ongeplande taak kan automatisch gepland worden op de beste plek op basis van routeoptimalisatie.

Onderscheid in afbeeldingen en documenten:
Er wordt nu onderscheid gemaakt in afbeeldingen en documenten in de taakregistraties. Voorheen waren het taakregistraties.

Dupliceren (niet) afgeronde taak:
Door middel van een parameter ‘AllowScheduleAfterFinalState’ is het instelbaar om het dupliceren van planningen uit te schakelen wanneer
alle planningen de status ‘afgewerkt’ of ‘niet afgewerkt’ hebben.

Inlezen/import (massa) werkorders:
Bij het importeren van 1 of meerdere werkorders kon er een probleem ontstaan waarbij Marlin tijdelijk vastloopt. Dit was vooral merkbaar
in de webbrowser Internet  Explorer. Er zijn optimalisaties doorgevoerd voor het tekenen van de nieuwe werkorders die performance verbeteringen opleveren.

26 mei 2017:

Zichtbaarheid taken in de takenlijst:
Wanneer een kopie planning  is gemaakt en het originele taaknummer verwijderd is, kan het voorkomen dat de kopie planning niet zichtbaar is in Marlin.
Dit probleem is opgelost. Hierdoor zijn in de takenlijst de kopie planningen altijd zichtbaar. 

Planvoorstel snelheid:
Er zijn performance verbeteringen doorgevoerd in de planvoorstel functionaliteit. Hierdoor zal er sneller resultaat komen bij het uitvoeren van een planvoorstel.

Routeoptimalisatie verbetering:
Marlin houdt rekening met de taakduur bij het optimaliseren van de route en niet met de planningsduur. De planningsduur kan namelijk afwijken van de taakduur.
Hierdoor vallen planningen over elkaar heen bij het optimaliseren en worden de planningen te dicht op elkaar gezet (dit kan volgens de reistijd niet).
Dit probleem is opgelost.

Uitvoerende(n) constraint(s):
In Marlin is het mogelijk om meerdere uitvoerden toe te voegen aan de uitvoerde(n) constraints.

Planning(en) verwijderen bij gebruik van de Cluster Module:
Wanneer er een planning wordt verwijderd kon het voorkomen dat deze planning zichtbaar bleef wanneer de cluster module geactiveerd is.
Een handmatige refresh was nodig om dit probleem op te lossen. Er zijn verbeteringen doorgevoerd waardoor een planning gelijk verwijderd wordt zonder refresh.

Planning(en) aanpassen in het verleden:
Wanneer er in het verleden een geplande taak wordt aangepast (tijdsduur verlengd of verkort) kon het de foutmelding “Onbekende fout” ontstaan. Dit probleem is opgelost.

Locatie bij ongeplande taken:
In de ongeplande takenbox was niet altijd de locatie zichtbaar van een ongeplande taak. Dit is opgelost waardoor de locatie altijd zichtbaar zal zijn in de MAPS module.

Marlin: Dataverbruik:
Bij het ophalen van gegevens uit Marlin worden er aan de client zijde veel data verwerkt. In de nieuwe release van Marlin kunnen er instellingen geactiveerd worden
waarbij aangegeven kan worden welke gegevens er opgehaald moeten worden. Dit zorgt ervoor dat er minder data verstuurd/opgehaald hoeft te worden.
Dit zal snelheidsverbeteringen opleveren. Wij adviseren u contact op te nemen met uw PCA Mobile Consultant om deze optie te  bespreken en te laten activeren.

Marlin: Bedrijfskalender (Feestdagen):
In de applicatie Coral is een bedrijfskalender toegevoegd. In deze kalender kunnen feestdagen worden toegevoegd
met als extra optie een repeterend karakter. Dit voorkomt het jaarlijks toevoegen van feestdagen d.m.v. blokkade soorten in Marlin.
Marlin houdt rekening met deze feestdagen tijdens het plannen van taken.

24 februari 2017:

Takenlijst: Toon Planningen:
De takenlijst (tabblad taken) bevat een optie om snel alle planningen van taken in te zien.  Bij het selecteren van de knop ‘Toon planningen’ werden niet alle planningen getoond van de betreffende taak. Deze functionaliteit is hersteld waardoor alle planningen worden getoond.

Zichtbaarheid Tooltips :
In het planbord is het mogelijk om een tooltip te tonen wanneer de muis cursor op een planblokje wordt gezet. Deze tooltip verdween na 5 seconden. Er is een aanpassing doorgevoerd waardoor de tooltip altijd zichtbaar blijft tot de muis cursor wordt verplaatst.

Zoekvenster Marlin:
Marlin bevat links bovenin een zoekvenster. Wanneer een zoekterm wordt ingevoerd wordt deze zoekterm meegenomen naar alle tabbladen. Dit is niet wenselijk voor het derden tabblad.
Vanaf de februari release bevat het tabblad Derden een eigen zoekvenster.

Zoeken in takenlijst op externe codes en referentienummers met spatie:
In het planbord kan gezocht worden op externe code(s) of referentienummer(s). Wanneer deze nummers een spatie bevatten werden deze nummers
niet gevonden in het zoekresultaat en ook niet getoond. Dit is aangepast waardoor de gegevens met een spatie ook getoond worden.

Zichtbaarheid Instellingen venster:
Aan de rechterzijde van Marlin is een instellingen venster zichtbaar. Wanneer dit venster wordt ingeklapt is deze niet meer zichtbaar. Bij het (her) starten van Marlin was dit venster opnieuw zichtbaar. Er is een aanpassing doorgevoerd waardoor de laatste instelling van dit venster behouden blijft.

Kopie planning (wanneer er gebruik wordt gemaakt van SOAP v2 interface):
In Marlin kan een kopie planning worden gemaakt. Door middel van een nieuwe parameter ‘ForceNewDistributionOnAllocationCopy’ kan er bepaald worden of bij het aanmaken van een nieuwe

planning ook een nieuw distributionid aangemaakt moet worden. Dit kan een vereiste zijn voor een backoffice applicatie. Voor meer vragen over deze functionaliteit kun u contact opnemen met de Support afdeling van PCA Mobile.  Standaard staat deze functionaliteit uit en wijzigt er niet