0

Release Notes NextMo

Release Notes NextMo

30 juli 2020:

Actieve installaties:
De actieve installatie wordt nu bovenin de installatie lijst getoond. Dit voorkomt het veelvoudig moeten scrollen.

Commentaartekst in registratieoverzicht:
Standaard is de commentaar tekst niet zichtbaar in het registratieoverzicht.  Het is mogelijk om de commentaartekst weer te geven in het registratieoverzicht. Hiervoor moet in Coral -> Instellingen -> NextMo de parameter [overviewcomments] worden geactiveerd.

E-mail adres klant:
Standaard is het e-mail adres van de klant niet zichtbaar tijdens het afronden van de taak.  Het is mogelijk om dit e-mail adres weer te geven. Hiervoor moet in Coral -> Instellingen -> NextMo de parameter [signature_e-mail] worden geactiveerd.

Invoeren kortingen:
Het invoeren van kortingen functioneerde niet altijd correct. Deze functionaliteit is hersteld.

Meldingsinformatie:
De meldingsinfo wordt nu ook getoond in NextMo. 

Tonen startdatum, starttijdstip en duur:
Een veel gevraagde wens is het tonen van de startdatum, starttijdstip en duur na het starten van de taak. Dit startmoment wordt na het starten van de taak in de takenlijst getoond onder de adres gegevens. In dit voorbeeld betreft het: 19-06 08:52 00:00:

Uitlijning afrondingsscherm
De weergave en uitlijning van het afrondsingscherm is verbeterd.

Registratieoverzicht op werkorder niveau:
Het is mogelijk om het registratiemenu in te stellen op werkorder niveau. Alle registraties van de planningen onder het werkorder worden getoond in het registratieoverzicht. Hiervoor moet in Coral -> Instellingen -> NextMo de instelling [overviewworkorder] geactiveerd worden.

27 maart 2020:

Vrije taken:
NextMo bevat functionaliteit voor het ophalen van vrije taken. In de applicatie Coral Control kan deze instellingen geactiveerd worden. Het betreft de instelling: “freetasklist”. Staat deze op true dan toont de onderste menu balk een extra icoon met de naam “Vrije taken”

Deze optie toont alle vrije taken welke aan de ingestelde voorwaarden voldoen. De gebruiker kan de taak selecteren en accepteren. De taak wordt vervolgens zichtbaar in de takenlijst. Binnen Marlin is  de taak zichtbaar wanneer deze gestart wordt. Neem contact op met uw adviseur voor verdere informatie of installatie van deze optie.

Commentaar Tekst:
Bij de registratie van uren is het mogelijk om commentaar tekst toe te voegen

Korting artikelprijzen:
Het is mogelijk om bij de artikelen een korting in te voeren. De prijzen met eventuele kortingen worden weergegeven in de materialen lijst en in het registratie overzicht. Neem contact op met uw adviseur voor verdere informatie of installatie van deze optie.

Zoeken op installatie:
Het is mogelijk om bij het aanmaken van een nieuwe taak te zoeken naar een installatie.

23 mei 2019:

Verbeterde authenticatie:
Er is een verbeterde authenticatie doorgevoerd welke van toepassing is na het inloggen. Dit vergroot de veiligheid van uw omgeving.

Weergave teksten:
De weergave van teksten is verbeterd. Het kon voorkomen dat teksten buiten het scherm doorliepen en niet zichtbaar waren.

Project openen:
Bij het openen van een Project in NextMo kon er een foutmelding ontstaan. Deze is opgelost.

Navigatie/Landkaart:
Bij het starten van de activiteit reizen werd niet altijd de correcte positie getoond en functioneerde de knop reizen niet altijd. Dit is opgelost.

Invullen formulier:
Bij het invullen van een formulier wordt door middel van een rode marker getoond als een foutieve waarde is ingevoerd.

27 december 2018:

Verplicht formulier:
Om een taak te kunnen starten kan er geconfigureerd worden dat er eerst een formulier ingevuld moet worden. Het was niet wenselijk dat dit formulier na het starten van de taak alsnog gewijzigd kan worden. NextMo is aangepast zodat dit specifiek formulier na het starten van de taak niet meer aangepast kan worden.

19 oktober 2018:

(2x) Inloggen:
Bij het inloggen in NextMO kan het voorkomen dat er  tweemaal ingelogd moet worden voordat NextMO opstart. Dit probleem is opgelost

Weergave namen:
De weergave van de voornaam en achternaam bij een taak is gelijk gemaakt met de Nemo5Android applicatie. Hierdoor toont NextMo nu ook de klant namen

Verplicht formulier invullen: 
Er kan ingesteld worden dat bij het starten van een taak eerst verplicht een formulier ingevuld moet worden. Hiervoor moeten instellingen worden doorgevoerd.
Neem contact op met de support afdeling betreffende deze instellingen.

16 maart 2018:

Zichtbaarheid Landkaart:
Tijdens het handmatig boeken van uren bleef de landkaart in beeld staan. Hierdoor was het vrijwel onmogelijk om uren te boeken. Dit probleem is opgelost.